School met de Bijbel De Ark

Burg Versluijsstraat 14 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schooladviezen zijn 100 % gevolgd. Wij adviseren kansrijk en hebben hoge verwachtingen van de leerling. 

Een minder eindtoets resultaat (een eenmalig moment) verandert niet het schooladvies. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de kinderen middels observaties, methode-toetsen en methode-onafhankelijke toetsen zoals bv. CITO en IEP. Wij volgen en bespreken de resultaten tussentijds. Zo zien we of het onderwijs geholpen heeft om de doelen te halen. De leerkracht kan gelijk in zijn programma en werkwijze aanpassingen doen na het analyseren van de observaties en verschillende toetsresultaten. De Intern Begeleider (IB-er) bespreekt met de leerkracht de resultaten en samen bespreken ze of er wel/niet aanpassingen nodig zijn. De IB-er en directeur bespreken deze opbrengsten ook om toekomstig beleid vast te stellen. Om elkaar scherp te houden is er ook een overleg met het bestuur-directie en IB-ers van de VPCO scholen samen.Zo kunnen we leren van elkaar in het belang van de leerling, want daar doen we het voor!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

SmdB De Ark is een kleine basisschool. Wij zijn sterk in onderwijs op maat met doelen passend bij de onderwijsbehoeften en kindkenmerken van het kind. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school kijkt naar wie het kind is: Wat zijn de onderwijsbehoeften en wat zijn de kindkenmerken.  Relatie is de behoefte aan waardering voor en van elkaar. Een goede sfeer en zelfvertrouwen is voorwaardelijk voor leren, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. 

Elk kind is een uniek persoon en kan uitgroeien tot de persoon zoals hij bedoeld is. Daarbij wordt hij geholpen door zijn eigen sociale en cognitieve vaardigheden, ouders, leerkrachten, medeleerlingen en omgeving. Het doel is dat een kind straks zowel cognitief, maar ook sociaal-emotioneel zijn plaats zelfstandig kan innemen in de maatschappij en daar een positieve bijdrage kan leveren. 

Ook vanuit onze christelijke identiteit zien wij ieder kind als uniek schepsel die wij begeleiden op weg naar volwassenheid.Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Autonomie
  • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De schoolinspectie heeft in oktober-november 2020 een bezoek gebracht aan onze school in het kader van het VPCO Tholen bestuursonderzoek. We kijken hier goed op terug. Het onderwerp van VPCO Tholen 'kindgericht werken' was zichtbaar in de groepen. De inspectie heeft gespreken met het bestuur, directie en IB-er, team en leerlingen van de LR. De inspectie heeft genoten van de bezoeken, de gesprekken en de gastvrijheid, wat terug te lezen is in het inspectieverslag. 

Terug naar boven