School met de Bijbel De Ark

Burg Versluijsstraat 14 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • Meervoudige Intelligentie
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark
  • De competente leerling: ruimte voor zelfstandigheid en keuze!
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

SmdB De Ark is een protestant-christelijke dorpsschool en wordt bezocht door kinderen van het dorp en uit de directe omgeving. We werken met drie-groepscombinaties en bieden passend onderwijs: het kind staat centraal! Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het kind knap is. Wij werken kindgericht, bieden wereldoriëntatie in projecten naar het concept van de meervoudige intelligentie aan. Wij zijn een gecertificeerde VierKeerWijzer school. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften, talenten en vragen van de kinderen: een kind is meer dan een cijfer! Daarnaast richten wij ons op het vergroten van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid o.a door het werken met weekplannen. Deze schoolpagina geeft u verder inzicht in de resultaten van SmdB De Ark. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij zijn trots op onze school en haar moderne onderwijs. We ontvangen u graag. Bel daarom gerust voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 0166-672508. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof, Hoop en Liefde
  • Kindgericht onderwijs
  • Projectmatig onderwijs
  • Bijzondere zorg in de groep
  • Enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding en instroom van 4-jarigen
Wij hebben een open toelatingsbeleid. Wij vragen u de christelijke grondslag te respecteren. Wij vinden het fijn wanneer ouders erover denken om hun kind(eren) aan te melden op onze school. U bent van harte welkom om langs te komen om ‘sfeer’ te proeven op onze school. Wij vinden het belangrijk dat ouders voldoende informatie krijgen.Tegelijkertijd vragen we informatie van u over uw kind: u kent uw kind het beste. Wij zijn ervan overtuigd dat als ouders en school samenwerken in het belang van uw kind, dit ook het beste is voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Nieuwe leerlingen worden door de directeur ingeschreven, c.schults@vpcotholen.nl. Een kind kan in de laatste twee maanden voordat het vier wordt, alvast kennis maken met de school. Met vier jaar mag uw kind hele dagen naar school.

Opvang van nieuwe leerlingen
Soms worden er kinderen tussentijds aangemeld. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Wij proberen de overgang van de oude naar de nieuwe school zo soepel mogelijk te laten verlopen. In die eerste tijd werken we eraan om uw kind zich zo spoedig mogelijk thuis te laten voelen in de nieuwe groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen in groep 1-2 zijn op woensdag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven