RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

Het team

Toelichting van de school

Er werken 6 leerkrachten op basisschool St Anthonius, één van de leerkrachten is tevens intern begeleider, een ander plaatsvervangend directeur. We werken met deze 6 leerkrachten in 4 combinatiegroepen.

Op de school werken ook 1 conciërge en 1 directeur. De conciërge werkt 2,5 dag per week op de school. De directeur is 3 dagen op school en tevens vestigingsmanager van LPSKOM Kids en Co, dagopvang en BSO gevestigd op het schoolplein.

Daarnaast werken er nog een zorgassistente en een onderwijsassistent op school. De zorgassistente is werkzaam in de kleutergroep en ondersteund de leerkracht in de groep. De onderwijsassistent is twee dagen aanwezig en ondersteund in alle groepen van onze basisschool.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. Wij stellen jaarlijks de combinatiegroepen vast op basis van de volgende uitgangspunten:

  • leerlingaantal per onderwijsgroep,
  • onderwijsbehoeften van kinderen,
  • competenties van de leerkrachten.

We werken op basisschool St Anthonius volgens het concept van Kansrijke CombinatieGroepen (KCG) van Cedin Onderwijs. Een moderne, efficiënte en kwalitatief goede invulling van het werken in combinatiegroepen!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven