Openbare Basisschool De Linde

Schoolstraat 3 4751 CN Oud Gastel

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Linde

In het kort

Toelichting van de school

De Linde is een openbare school, waar voor iedereen een plaatsje is, ongeacht achtergrond, nationaliteit of geloofsovertuiging. Samen met de ouders streeft het team naar een school waar kinderen zich thuis voelen. In een veilige en uitdagende schoolomgeving gaan wij positief en respectvol met elkaar om. Onze kinderen zijn kanjers met veel zelfvertrouwen. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen De Linde. Samen stimuleren wij de kinderen de beste versie van zichzelf te zijn. “SAMEN SCHOOL ZIJN”

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kanjer, goede sfeer
  • zelfstandig werken en leren
  • talent ontwikkeling
  • opbrengsten
  • gebruik van tablets

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren enigszins afgenomen. De prognose van het leerlingaantal in Oud Gastel laat de komende jaren een daling zien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven