ZML de Ark Oud-Beijerland

Graaf van Egmondstraat 46 3261 AL Oud-Beijerland

  • De school is een tijdelijke locatie voor we naar de nieuwe school gaan verhuizen in 2021.
  • Lokaal voor de eerste Speciaal Onderwijs (SO groep), hierin zitten leerlingen van 4 t/m 7 à 8 jaar.
  • We hebben de beschikking over ruime lokalen. De groepsgrootte varieert tussen de 10 en 14 leerlingen.

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen stromen uit naar ZML VSO.
Enkele leerlingen zijn tussentijds uitgestroomd naar het SBO.
Soms stromen leerlingen uit naar het Praktijk Onderwijs (PRO). Leerlingen worden hier verder op voorbereid.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven