ZML de Ark Oud-Beijerland

Graaf van Egmondstraat 46 3261 AL Oud-Beijerland

  • De school is een tijdelijke locatie voor we naar de nieuwe school gaan verhuizen in 2021.
  • Lokaal voor de eerste Speciaal Onderwijs (SO groep), hierin zitten leerlingen van 4 t/m 7 à 8 jaar.
  • We hebben de beschikking over ruime lokalen. De groepsgrootte varieert tussen de 10 en 14 leerlingen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar vaste invallers te hebben bij verlof. 

De school heeft een eigen pool van invallers. Leerkrachten en onderwijsassistenten.

In het geval dat er geen leerkracht beschikbaar is geven twee onderwijsassistenten leiding aan de groep, onder verantwoordelijkheid van een andere leerkracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere groep heeft altijd een leerkracht en onderwijsassistent.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven