ZML de Ark Oud-Beijerland

Graaf van Egmondstraat 46 3261 AL Oud-Beijerland

  • De school is een tijdelijke locatie voor we naar de nieuwe school gaan verhuizen in 2021.
  • Lokaal voor de eerste Speciaal Onderwijs (SO groep), hierin zitten leerlingen van 4 t/m 7 à 8 jaar.
  • We hebben de beschikking over ruime lokalen. De groepsgrootte varieert tussen de 10 en 14 leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van ZML de Ark

We willen in dit schoolvenster laten zien wat ‘De Ark’ voor de kinderen die aan ons toevertrouwd worden en voor hun ouders kan betekenen. We zijn trots op onze school en we hebben dan ook met plezier onder woorden gebracht, hoe we de zorg voor onze leerlingen en het geven van onderwijs van goede kwaliteit waar willen maken. Wat in dit venster staat, mag u van ons verwachten en daar kunt u ons altijd op aanspreken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren door doen
  • Veiligheid en structuur
  • Welbevinden
  • Zelfredzaamheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Locatie Oud-Beijerland heeft:

3 Speciaal Onderwijs (SO) groepen met in totaal 27 leerlingen.

1 leerling zit in de SO/VSO Onderwijszorggroep.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven