School voor Speciaal Basisonderwijs Willem Alexander

Jordaensdreef 1 3262 HL Oud-Beijerland

  • Wat een mooie kleuren!
  • Aan het oefenen met de logopedist.
  • Wie wil er met mij tekenen? Of wil door mij voorgelezen worden? 
Op zoek naar vriendjes tijdens de Kinderboekenweek.
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Willem Alexander
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

De Willem Alexanderschool is een school voor speciaal basisonderwijs in Oud-Beijerland. Onze school biedt een fijne plek aan kinderen, vanuit heel de Hoeksche Waard, voor wie het leren of het functioneren op een reguliere basisschool moeilijk is. Ieder kind heeft recht op zo'n plek. 

Met aandacht, goede en deskundige begeleiding én een warme band met ouders, bloeien zij op en wordt de basis gelegd voor de rest van hun leven.

Naast een goede pedagogische basis, vinden wij een stevige cognitieve basis minstens zo belangrijk. Deze basis vormt namelijk de sleutel om dromen, groot en klein, te verwezenlijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Chr. Speciaal basisonderwijs
  • Basisbehoeften & Kernwaarden
  • relatie competentie autonomie
  • eigenheid verantwoordelijkheid
  • optimisme.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar is het mogelijk in te stromen op de Willem Alexanderschool. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven