Sabina van Egmond

Sportlaan 1 B 3261 AT Oud-Beijerland

  • Hier werken de leerlingen in alle rust, individueel en in groepjes
  • In alle groepen worden de chromebooks ingezet.
  • De leerlingen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen.
  • Zij staan aan het begin van hun school
loopbaan. Beginnen met experimenteren en maken een begin met het aanleren van vaardigheden.
  • Gymlessen en bewegen zijn heel belangrijk!

Het team

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs wordt door gespecialiseerde (leer)krachten gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een leerkracht vervangen moet worden in verband met ziekte of buitengewoon verlof, vragen we een van onze invallers die dag de groep les te geven. Als er geen invallers beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat deze groep een dag thuisonderwijs krijgt. Mocht dit (met ziekte) meerdere dagen duren, dan wisselen we de groep die thuis blijft af. De ouders krijgen hiervan bericht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het heel belangrijk om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van het individuele kind.

Bij het plaatsen van een kind in een groep stellen wij ons de volgende vragen: Past de leerstof bij de capaciteiten van dit kind? Hoe is de werkhouding van deze leerling? In welke groep krijgt het kind de meeste ruimte om zich te ontplooien?

In principe werken we met enkele groepen, maar het leerlingaantal kan een reden zijn om twee leerjaren te combineren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven