OBS De Klinker, school voor vernieuwend onderwijs

Polderlaan 9 3261 ZA Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van OBS De Klinker, school voor vernieuwend onderwijs
  • Op het plein en op de dakterrassen kan heerlijk gespeeld worden. En natuurlijk ga je lekker van de glijbaan af!
  • Goed voor elkaar!
  • Een kleine vooruitblik.

In het kort

Toelichting van de school

De Klinker is een openbare basisschool met ongeveer 370 leerlingen. Sinds 2014 zijn wij gevestigd in een kleurrijk, nieuw gebouw, waar kinderen echt de ruimte hebben. Er zijn 15 leslokalen, 1 speellokaal en een aantal ruimten voor extra activiteiten. Natuurlijk ontbreekt ook het schoolplein niet, met speelmogelijkheden voor iedere leeftijd. De school is gelegen in Poortwijk 3 en is goed bereikbaar. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Klinker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven