IKC de Wereld op Centrum / Noord

W van Vlietstraat 2 3262 GM Oud-Beijerland

  • Onze onderbouwingang op Wereld op Noord.
  • Ons aantrekkelijke sportplein op Wereld op Centrum.
  • Onze leuke speel ark op Wereld op Noord
  • Onze klimmuur op Wereld op Centrum
  • Op ons peuter-kleuterplein op De Wereld op Centrum kunnen de kinderen klimmen en glijden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Integraal  Kind Centrum de Wereld op Centrum en OBS de Wereld op Noord. Onze school kent twee kleurrijke locaties, te weten IKC de Wereld op Centrum (W. van Vlietstraat 2) en OBS de Wereld op Noord (Strienemonde 17)

IKC de Wereld op Centrum is gehuisvest in een prachtig, kleurrijk gebouw en vormt samen met de peuterspeelzaal, voor-en naschoolse opvang en kinderopvang een sportief Integraal Kind Centrum waarbij sport, bewegen en spel een herkenbare plaats innemen. Op het speelplein is een atletiekbaan, tennisbaan, basketbalveld en voetbalveld aanwezig, waardoor onze leerlingen iedere dag kunnen sporten en bewegen.

Locatie de Wereld op Noord, ook een kleurrijk, modern gebouw, is gelegen in de wijk Oosterse Gorzen waar een antroposofische peuterspeelzaal (de Sterrekinderen) en voor -  en naschoolse opvang is gehuisvest (KIVIDO)

Bij ons leren kinderen met plezier en binnen een veilig klimaat. De school heeft in juni 2016 een fantastisch inspectierapport mogen ontvangen en ook in 2020 was de inspectie zeer tevreden bij haar thematische onderzoek (zie ook: www.onderwijsinspectie.nl) 

Met vriendelijke groet,

John Staps 

Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid.
  • Eerlijkheid
  • Respectvol
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telde op de teldatum van 2022 222 leerlingen, verdeeld over twee locaties. Locatie Centrum, gelegen aan de W. van Vlietstraat, telt 107  leerlingen. Locatie Noord, gelegen in de wijk De Gorzen, telt ongeveer 115 leerlingen.

Onze school heeft in juni 2016 inspectiebezoek gehad waarbij het basisarrangement werd gehandhaafd. De kwaliteitsgebieden van de school zijn:

1. Zicht op ontwikkeling.

2. Veiligheid

3. Evaluatie en verbetering

4. Verantwoording

5. Dialoog.

In 2020 had de inspectie een thematisch onderzoek gericht op taakgerichtheid en betrokkenheid van de leerlingen. 

Onze school werkt volgens een planmatige en cyclische aanpak met betrekking tot de kwaliteitszorg. De kernwaarden "Verantwoordelijkheid, vertrouwen, eerlijkheid en respect" zijn in ons onderwijs zichtbaar. Naast deze kernwaarden richten wij ons op cultuureducatie en sport. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In onze huidige maatschappij is er steeds meer sprake van dat beide partners in een huishouden (parttime) werken. Een probleem dat zich dan voor kan doen, is de opvang van de kinderen tussen de middag. Om hier op in te spelen wordt er op onze school gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en onder professioneel toezicht, met elkaar in hun eigen leslokaal lunchen en daarna buitenspelen. Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld. Bovenstaande betekent voor de kinderen dat zij tussen de middag niet onnodig door het verkeer moeten. Voor u is het een prettig idee dat uw kind(eren) in “goede handen” is (zijn.) Voor een geringe, kostendekkende, bijdrage bent u het hele schooljaar verzekerd van een goede opvang. Kwaliteit staat bij ons in hoog aanzien. Daarom werken wij met professionele overblijfkrachten van Kivido en geschoolde vrijwilligers van onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven