SBO Het Pluspunt

Graaf van Egmondstraat 79 3261 AK Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van SBO Het Pluspunt
  • Schoolfoto van SBO Het Pluspunt
  • Schoolfoto van SBO Het Pluspunt

In het kort

Toelichting van de school

Het Pluspunt is een unieke school voor speciaal basisonderwijs.Een school die kinderen het plezier in leren teruggeeft en hoge verwachtingen heeft van kinderen. Wij bieden onderwijs in drie verschillende units:
- Kameleon-unit: voor kinderen met meer dan gemiddelde onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Deze kinderen vragen bijvoorbeeld om meer tijd, uitleg en geduld.
- Regenboog-unit: voor kinderen met een meer dan gemiddelde behoefte aan een veilige, voorspelbare, prikkelarme omgeving. Deze kinderen noemen we prikkelmijders.
- DaVinci-unit: voor (hoog)begaafde kinderen met bijzondere onderwijs- en opvoedingsbehoeften, zoals extra cognitieve uitdaging, leren onderzoeken, maar ook leren leren en omgaan met hun (hoog)begaafdheid.

Het Pluspunt is onderdeel van de Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en speelt een belangrijke rol binnen het passend onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Ieder kind is een talent
  • Rust en structuur
  • Voltijds HB-onderwijs
  • Samen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 telde onze school 93 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Bij het uitwisselen van informatie moet altijd toestemming van ouders zijn gegeven.

Terug naar boven