Openbare Basisschool de Tandem

Weegpad 13 3262 CL Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tandem

In het kort

Toelichting van de school

Wat maakt de Tandem een unieke basisschool?

Uiteraard besteden wij veel tijd en aandacht aan de basisvakken en dat doen we met succes. Maar wij vinden dat er meer is in het leven dan taal en rekenen.  De sociale ontwikkeling en de brede ontwikkeling van de kinderen hebben bij ons een uitgebreide plek in ons onderwijs. We geven structureel muzieklessen, voeren in de groep filosofische gesprekken en besteden vanaf de kleuters aandacht aan mediawijsheid.

Wat onze school bijzonder maakt is niet uit te leggen in cijfers. We vertellen op deze plek zelf graag het verhaal hierbij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bouwen aan de basis
  • Zien wat elk kind nodig heeft
  • Focus sociaal-emotionele groei
  • Aandacht brede ontwikkeling
  • Communicatie over en weer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al jaren is er op De Tandem een stabiel leerlingenaantal van ongeveer 200 leerlingen. Voor ons prettig om daarmee een stabiele organisatie te zijn, waarin we werken met 8 enkelvoudige groepen. 

Daarnaast hebben we ook een peuteropvang binnen onze school. Die kinderen zijn niet meegeteld bij deze 200 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van De Tandem valt onder de paraplu van het Veiligheidsbeleid van De Hoeksche School.  Onze schooleigen aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed van De Vreedzame School.

Terug naar boven