Groen van Prinsterer

Schoolstraat 20 2969 BG Oud-Alblas

Schoolfoto van Groen van Prinsterer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel wordt er vervangen door de duo-leerkracht van de groep. Indien dit niet mogelijk is gaan we op zoek naar passende vervanging van een bevoegd leerkracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school bied extra ondersteuning aan meer begaafde leerlingen in de plusgroep. Deze groep is voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en is elke woensdagochtend.

Ook voor leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt er twee ochtenden extra hulp gegeven, in en buiten de klas, door een remedial teacher.

Voor dyslectische leerlingen wordt er samen met onze schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland een programma, ONL, doorlopen. Dit gebeurt in school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven