Basisschool Eben Haezer

B 115 2975 BK Ottoland

  • De school is Early Birdschool. In alle groepen wordt minimaal 1 uur per week aan Engels besteed.
  • De school besteedt dagelijks 30 minuten aan groepsdoorbrekend technisch lezen. Daarnaast is er veel aandacht voor begrijpend lezen.
  • De school behaalt sterke rekenresultaten. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de nationale rekendag.
  • Topondernemers is een methode voor wereldoriĆ«ntatie. Kinderen worden uitgedaagd om samen te werken en creatief te zijn.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks neemt de school een leerlingenvragenlijst over veiligheid en welbevinden af. Deze vragenlijst wordt altijd met bestuur en team doorgenomen en er worden actiepunten benoemd. Deze actiepunten worden toegevoegd aan het jaarplan van de school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks neemt de school een oudervragenlijst af. Deze vragenlijst wordt altijd met bestuur en team doorgenomen en er worden actiepunten benoemd. Deze actiepunten worden toegevoegd aan het jaarplan van de school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven