Ericaschool

Kerklaan 1 6731 BA Otterlo

Schoolfoto van Ericaschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid & Rust
  • Zorgzaam
  • Onderzoekend leren
  • Betekenisvol onderwijs
  • Kandidaat IB World School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen door bijvoorbeeld verhuizingen. Onze school heeft al een aantal jaren een redelijk stabiel leerlingaantal van circa 140 leerlingen. Onze school is een kleinschalige school waar ruimte en ambitie is om verder te groeien. Met de nieuw geplande huizenbouw in Otterlo verwachten wij dan ook verder te groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school hebben wij heel veel ingrediënten voor handen om een kind te laten groeien en bloeien. De enige, en de belangrijkste, voorwaarde daarvoor is veiligheid. Als er een veilige basis is, kunnen we samen stappen gaan zetten. Daarom zijn er op onze school verschillende tools om deze veiligheid te creëren, te behouden en te monitoren. Zodat we samen blijven werken aan deze veilige basis. Wij vertellen u graag op welke manier wij dit doen.  


Terug naar boven