Mozaïek

Oude Litherweg 18 5346 RT Oss

Schoolfoto van Mozaïek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uiteraard kan het gebeuren dat er een leerkracht ziek wordt. In het hele onderwijs is vervanging een flink probleem. We zullen altijd eerst proberen een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet een adequate oplossing te vinden, dan kan het voorkomen dat de kinderen een dag thuis zullen zijn. Dit gebeurt dan niet zomaar; ouders worden daarvan altijd via een bericht op de hoogte gesteld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden om verlies van leertijd te voorkomen. We werken vanuit een urenberekening, jaarplanning, week- en dagrooster. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen en referentieniveaus ook behalen.

Onze belangrijkste ambities zijn:

  • De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement.
  • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) .
  • De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster .
  • De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen en referentieniveaus ook behalen. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we de methodegebonden toetsen en de methode onafhankelijke Cito-toetsen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven