Montessorischool Elzeneind

Staringstraat 6-10 5343 GH Oss

  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Onderzoekend en ontdekkend leren met creatief onderwijs dat aansluit bij ons thematisch onderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat is en blijft voor ons erg belangrijk. Als je je fijn voelt, kun je ook fijn werken en jezelf ontwikkelen. Ons motto: "Leer mij het zelf te doen!" geldt zeker ook voor het bijdragen aan een goede sfeer op school. Natuurlijk is er weleens ruzie en dan moet dat goed worden opgelost. Daarvoor zetten we kinderen in als mediators en leren we leerlingen werken met conflictstroken  Kleinere ruzies lossen ze zo zelf op en daar leren ze heel veel van. Lukt het niet, dan wordt er vanzelfsprekend hulp geboden door hun leerkracht of andere medewerkers van onze school. Kinderen geven in 2024 met een rapportcijfer van 8,0 weer aan dat ze heel  tevreden zijn over onze school. 

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We verantwoorden ons over het voeren van het goede gesprek met kinderen, ouders en collega’s en geven daarbij aan tot welke inzichten en acties dit leidt. Inzichten, resultaten, gevolgen en acties van de gesprekken nemen we op in het procesondersteunend document Voornemen&Verantwoorden.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven