Montessorischool Elzeneind

Staringstraat 6-10 5343 GH Oss

  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Schoolfoto van Montessorischool Elzeneind
  • Onderzoekend en ontdekkend leren met creatief onderwijs dat aansluit bij ons thematisch onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

"It is the child who makes the man, and no man exists who was not made by the child he once was.”, is een citaat van Maria Montessori, de pedagoog op wier visie ons onderwijs is geënt. We zijn ons heel bewust van de verantwoordelijkheid die we samen met ouders mogen dragen voor de ontwikkeling van een kind tot een jongvolwassene. Kinderen zijn van nature ondernemend en leergierig. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken. Ze zitten vol vragen, dromen en wensen. Ze maken plannen, experimenteren, verrassen en verbazen ons. 

Montessorischool Elzeneind biedt kinderen graag een veilige en uitdagende omgeving, waar leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Waar oog is voor de kwaliteiten van het kind op allerlei  terreinen, zodat elk kind met plezier naar school komt en zich gekend en gewaardeerd voelt; “Leer mij het zelf te doen” is daarbij ons motto. Leren in brede zin om onze leerlingen nu en straks in de maatschappij hun steentje te laten bijdragen; zelfbewust en zorgvuldig in de omgang met anderen, zorgzaam en respectvol.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Help mij het zelf te doen.
  • Leer mij het zelf te doen.
  • Zie mij het zelf doen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
348
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het antipest protocol is onderdeel van het schoolveiligheidsplan. 

Terug naar boven