Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Koornstraat 14 5341 BR Oss

Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgerschap
  • Internationalisering
  • 21st Century Skills
  • Engels
  • Sociaal-emotionele projecten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen en ouders weten de weg richting de Nicolaasschool steeds makkelijker te vinden. De school is de afgelopen jaren gegroeid van 250 naar ruim 400 leerlingen. We zijn er trots op dat ons dat lukt in een periode van krimp. En nee, de Nicolaasschool ligt niet in een nieuwbouwwijk, maar midden in het centrum van Oss. Een groot deel van het succes is te danken aan de externe focus die de school heeft. Zo onderneemt de school structureel activiteiten met de ouderen en kwetsbare medemensen van De Wellen en Stichting Dichterbij. We werken samen met maatschappelijke instellingen, zoals Muzelinck, die samen met ons continu op zoek zijn naar betekenisvolle activiteiten. Zo laten we de jonge leerlingen van de Nicolaasschool al vroeg kennismaken met onze moderne participatiemaatschappij. Ze leren communiceren, samenwerken, creatief zijn, kritisch denken en sociale vaardigheden. Het team van de Nicolaasschool dat al haar inspanningen beloond ziet met meer aanmeldingen. Wat wil je nog meer?
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
401
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Nicolaasschool heeft een continurooster. Tijdens de middagpauze lopen zowel leerkrachten alsook ouders Pleinwacht. De taken worden zo optimaal verdeeld en de ouders zien hoe en met wie hun kind speelt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven