Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Koornstraat 14 5341 BR Oss

  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

'Wereldburger worden, leer je samen!'

Op de Nicolaasschool maken kinderen verbinding met zichzelf en met de wereld om zich heen! Ze ontdekken wie ze zijn, werken aan de kernwaarde verantwoordelijkheid en laten zien waar we trots op zijn! 

Het vakmanschap van ons team zorgt voor een stevig basisaanbod (denk aan taal, rekenen en IPC). Daarnaast hebben we maatschappelijke samenwerkingsprojecten, besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling en verrijken we met Engels. 

Zo stappen onze kinderen als echte wereldburgers de toekomst in! 

Onze groepen 1 t/m 6 zitten op de hoofdlocatie en de groepen 7/8 in een ander (school)gebouw. Er wordt momenteel hard gewerkt aan ons nieuwe Kindcentrum. In het schooljaar 2023/2024 kunnen we hier, samen met AVEM Kinderopvang, naar toe verhuizen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgerschap
  • Welkom voelen - goede sfeer!
  • Engels
  • Maatschappelijke projecten
  • Vakmanschap en trots

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
413
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Nicolaasschool heeft een continurooster. Tijdens de middagpauze draagt het team samen met ouders zorg voor een fijne pauze. Hiervoor schrijven ouders zichzelf in op de dagen en tijden dat het hen uit komt. 

De schooltijden op onze groep 7/8-locatie wijken af van de schooltijden op de hoofdlocatie. Zij starten 15 minuten later en gaan dus ook 15 minuten langer door. Dit om ouders de kans te geven om kinderen weg te brengen en/of op te halen als hun kinderen verspreid zitten over de twee locaties. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven