Basisschool Pius X

Wilhelminalaan 20 5342 GH Oss

 • test
 • test2
 • test3
 • Schoolfoto van Basisschool Pius X
 • Schoolfoto van Basisschool Pius X

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat, in verband met het landelijke lerarentekort, de beschikbaarheid niet altijd overeenkomt met de vraag. In dat geval gaat de school op zoek naar een passende oplossing. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken. Indien de directie er niet in slaagt een interne of externe vervanger te vinden, kunnen onderstaande (tijdelijke) maatregelen getroffen worden:

 • een groep wordt verdeeld over de andere groepen;
 • Een leraarondersteuner/onderwijsassistente, Lio-stagiaire of ambulante collega neemt de groep of een deel van de groep over onder verantwoordelijkheid van een aanwezige leraar.
 • Een leraar neemt de groep van een afwezige collega over als er wel een vervanger beschikbaar is voor zijn groep, maar niet voor de bouw waarin de afwezige werkt.
 • bij voortdurende afwezigheid van de leraar kan de groep de tweede dag naar huis gestuurd worden.

Er is geen vaste volgorde bij deze maatregelen. De directie beslist per keer welke maatregel het best uitgevoerd kan worden. U wordt van de gekozen beslissingen op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd groep 1-2

Een kind moet zich prettig voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Door te werken met thema’s en projecten spelen we in op de belevingswereld van het kind en komen verschillende leer- en vormingsgebieden aan bod. De methode Kleuterplein vormt de rode draad in het onderwijsaanbod in groep 1-2. Tijdens de speel-/werklessen kiezen de kinderen vanuit het takenbord voor ontwikkelingsmaterialen of voor het spelen en werken in diverse hoeken. Er wordt veel aandacht gegeven aan het kringgesprek, taal- en rekenactiviteiten, spel en beweging, muziek, drama en creatieve ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 worden in de ochtenden de instructies gegeven van de basisvakken: taal, rekenen, spelling en lezen. In de middagen is er ruimte voor thematisch werken aan de hand van de wereld oriënterende vakken, verkeer en voor creativiteit (muziek, drama, tekenen en handvaardigheid). Daarnaast hebben alle groepen ook een gymles van een uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We ambiëren een inclusieve school waar alle kinderen welkom zijn en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen. We staan voor een brede ontwikkeling waarbij ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Sociale vaardigheden en cognitie gaan samen waarbij samen spelen en leren de basis vormen voor ons schoolklimaat.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is structureel contact tussen de intern begeleider van de groepen 1 t/m 5 en de pedagogisch medewerkers van AVEM over de doorgaande lijn van peuterwerk naar de basisschool. Ook worden kinderen vóórdat ze op school starten, doorgesproken met de pedagogisch medewerker en intern begeleider om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een doorgaande lijn te bewerkstelligen.


Terug naar boven