Basisschool Pius X

Wilhelminalaan 20 5342 GH Oss

  • test
  • test2
  • test3
  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Schoolfoto van Basisschool Pius X

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Openheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Pius X staat in de wijk Oss-Zuid en is een echte buurtschool. Wij zijn een katholieke school, maar bieden ook plaats aan kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging. Op dit moment hebben wij ongeveer 250 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 6 homogene groepen, 1 groep 5-6 en 2 groepen 1-2.Daarnaast hebben wij ook een taalklas bij ons op school. Ons onderwijs is de laatste jaren ingrijpend vernieuwd, naar een mooi onderwijsconcept . Wij zetten in op de ontwikkeling van competenties als: samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken, zelfsturend en probleemoplossend vermogen, culturele sensitiviteit en sociaal bewustzijn. Hierdoor ontwikkelt een kind een sterke identiteit, waardoor het stevig kan staan en wendbaar is in een veranderende omgeving.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven