BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Vianenstraat 106 5342 AJ Oss

Schoolfoto van BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Gedurende schooljaar 2021-2022 is de monitoring sociale veiligheid gecontinueerd. De school werkt met de KiVa-methodiek, waarin meerdere malen per schooljaar de sociale veiligheid wordt getoetst. De resultaten van deze monitoring zijn aangeleverd bij de onderwijsinspectie. De school heeft, vanwege de Corona-pandemie, ervoor gekozen om de enquête met betrekking tot leerlingtevredenheid uit te zetten in schooljaar 2022-2023.
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven