BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Vianenstraat 106 5342 AJ Oss

Schoolfoto van BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten zijn een indicator voor de onderwijskwaliteit op de HJ-V. Naast het werken naar opbrengsten vindt het team het essentieel dat kinderen zich veilig voelen en zich vanuit deze houding kunnen en mogen ontwikkelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool Hertogin Johanna V maakt gebruik van CITO-LoVS. In dit volgsysteem worden tussentijdse toetsen geregistreerd en gemonitord, omgezet naar analyses en naar opbrengsten.

De ontwikkelingen van kinderen in de kleuterleeftijd worden in beeld gebracht door middel van de KIJK-registratie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school zorgt door het opstellen van een voorlopig advies voor een duidelijk traject met betrekking tot de advisering van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De ervaring van de bovenbouwleerkrachten wordt gebundeld in dit voorlopig advies en kan worden bijgesteld gedurende de periode dat het kind zich op de basisschool bevindt. De eindtoets en periodieke Cito-toetsing zorgt voor een bevestiging van het advies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft het onderwijs op de HJ-V beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit op orde is. De school ontvangt vanuit dit oordeel het basistoezicht en levert periodiek resultaten en bevindingen aan zodat de onderwijskwaliteit gemonitord kan worden.

Terug naar boven