Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

  • samen leven
samen werken
samen vieren
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

In het kort

Toelichting van de school

Samen! Dat is het kenmerk van basisschool De Lockaert is Oss. We zijn een kleinschalige school in de wijk Ussen. Iedereen kent elkaar en voelt zich verantwoordelijk voor elkaar. Dat geeft kinderen een veilig gevoel. Wij geloven dat samenwerken en open communiceren belangrijk zijn voor goed onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons filmpje!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Engels en WO voor gr. 1 t/m 8
  • Oudercafé met koffie en thee
  • Onderzoekend leren
  • Talentontwikkeling: ateliers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen kunnen wij geborgenheid bieden in een vertrouwde vaste groep. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat ze in aanraking komen met kinderen uit andere groepen om van en met elkaar te leren. 

Dat is waarom wij kiezen voor vaste groepen in de ochtend, waar de kinderen op drie niveau's de basisvakken aangeboden krijgen. Dit gebeurt in enkele groepen of kansrijke combinatiegroepen. Dit is afhankelijk van het leerlingaantal per leerjaar. 

In de middagen wordt thematisch, klassendoorbrekend gewerkt. We werken schoolbreed aan 1 thema. Kinderen doen in groepjes zelf onderzoek en er is veel tijd voor creativiteit en het betekenisvol toepassen van de basisstof.

Leerlingen worden betrokken in hun leerproces d.m.v. leergesprekjes met de leerkracht en het gebruik van de datamuur. Het team is bezig met onderzoek naar het werken met een portfolio: elk kind kan hierin zijn/ haar ontwikkeling zichtbaar maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hier vindt u alle protocollen m.b.t. de sociale en fysieke veiligheid.

Terug naar boven