Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

  • samen leven
samen werken
samen vieren
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op Basisschool De Lockaert!

Op De Lockaert werkt, leert, speelt en viert iedereen op eigen wijze en samen naar optimale persoonlijke groei. Onderwijs betekent voor ons een kind opvoeden tot een weerbaar, creatief en sterk mens met respect voor zijn medemens en zijn omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Engels en WO voor gr. 1 t/m 8
  • Ouderbetrokkenheid
  • Leren in de 21e eeuw
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen m.b.t. de sociale en fysieke veiligheid zijn te vinden op de website van de school: www.bsdelockaert.nl

Terug naar boven