Basissch De Korenaer

Grindlaan 6 5345 TA Oss

  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt zoveel als kan opgevangen door duo collega's of personeel uit het Flexteam van onze stichting SAAM*

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft een plusklas voor de bovenbouwgroepen van de scholen. De plusklas wordt aangestuurd door de vakgroep meer- en hoogbegaafdheid en staat onder supervisie van de orthopedagoog van de school die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolgd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven