Basissch De Korenaer

Grindlaan 6 5345 TA Oss

  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer
  • Schoolfoto van Basissch De Korenaer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Korenaer. Op deze wijze bieden wij u informatie over onze school. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebben dan houden wij ons hiervoor aanbevolen. Gelieve dan contact op te nemen met de directeur van de school Peter Janssen of de teamleider Cita van Heumen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • basis op orde
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • iedereen eigenaar
  • sociale vaardigheden
  • zien en gezien worden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze school is de laatste 10 jaar vrij stabiel gebleven. Afgelopen schooljaren 2018-2020 hebben we een lichte daling gehad van leerlingenaantallen.  De school heeft momenteel net onder de 400 leerlingen op de teldatum 1 oktober. De leerlingen zitten verspreid over 2 keer 8 jaargroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven