Basissch JF Kennedy

de Vlasakkers 1 5345 BC Oss

  • Schoolfoto van Basissch JF Kennedy
  • Schoolfoto van Basissch JF Kennedy
  • Schoolfoto van Basissch JF Kennedy

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool John F. Kennedy. Op deze wijze bieden wij u informatie over onze school. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebben dan houden wij ons hiervoor aanbevolen. Gelieve dan contact op te nemen met de directeur van de school Peter Janssen of met de locatieleider Marion van Rooij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Instructie in kleine groepen
  • Combinatiegroepen in de middag
  • Zelfstandig werken
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De John F Kennedyschool is een kleine school. Op de teldatum in 2016 telde de school 116 leerlingen. De samenstelling van de groepen is als volgt: een groep 1-2, een groep 3, een groep 4, een groep 5-6 en een groep 7-8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven