Daltonschool De Polderhof

Kersenlaan 1 5345 JK Oss

  • Jaarlijks maken we een foto waarop we allemaal staan, want de Polderhof, dat zijn wij!
  • Via de hoofdingang komen de kinderen de school binnen. Boven de deuren hangt ons logo met de symbolen die passen bij ons onderwijs.
  • De Dalton-kernwaarden zijn door de kinderen omgezet in muurschilderingen.
  • De kinderen leren vanaf de onderbouw zelfstandig te plannen. Zij doen dat tot en met groep 3 met behulp van het takenbord.
  • Tijdens onze talentdagen leren we over onze talenten. Er zijn leuke workshops en we leren elke keer een belangrijke levensles.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en collega’s vormen het middelpunt van (stichting) SAAM*. Zij kunnen ons het best vertellen over onze onderwijskwaliteit en ervaren veiligheid in onze scholen. Binnen SAAM* maken we sinds dit schooljaar gebruik van de tevredenheidsmeting van Vensters PO. Kinderen, ouders en collega’s vullen de online vragenlijst in. Daarnaast voeren we regelmatig het gesprek met kinderen, ouders en collega’s. Het voeren van dit gesprek is minstens zo belangrijk als het meten!

Verbetering van de kwaliteit van het primair proces is een continu proces. Wij herkennen de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Waar wij mogelijkheden tot verbetering zagen, hebben we al eerder actie ingezet. Dit betrof zaken waar we al van op de hoogte waren en waarvan de acties ten tijde van de afname van het tevredenheidsonderzoek al waren ingezet. We hebben deze acties opgenomen in onze doelstellingen voor de komende periode.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven