Daltonschool De Polderhof

Kersenlaan 1 5345 JK Oss

 • Veel aandacht voor continue ontwikkeling van onderwijs
 • Ieder jaar gaat een groep van SAAM op bezoek bij CES-scholen in Amerika. Dit levert heel veel inspiratie op.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij Daltonschool De Polderhof. Wij willen u graag informeren over de school, de visie op goed onderwijs, wat onze ambities zijn en wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. 

Hopelijk nodigt dit u uit om een kijkje op onze school te komen nemen. Wij staan u graag te woord en laten u in een rondleiding ook graag de praktijk zien.

Met vriendelijke groet,

Annelieke van Geffen (interim-directeur)   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Met plezier naar school gaan
 • Zelfstandig keuzes leren maken
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Samen leren werken/leren
 • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool De Polderhof is een middelgrote school. In schooljaar 2020-2021 starten we met 13 groepen: 3 groepen 1/2, 2 groepen 3, 3 groepen 4/5, 3 groepen 6/7 en 2 groepen 8. Vanuit visie kiezen we voor homogene groepen 3 en 8 en voor heterogene groepen 1/2, 4/5 en 6/7. 

De heterogene groepen werken samen in een unit. Uitgangspunt is instructies in kleine groepen en verwerking in grotere groepen. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door onderwijsassistenten. Door gezamenlijk overleg en inzet van specialisten wordt het onderwijs en de leeromgeving rijker. Het zicht op kinderen wordt met elkaar gedeeld en wordt hierdoor completer. 

De collega's, kinderen en ouders van de groepen 1/2 hebben al langer ervaring met het unitonderwijs en de reacties zijn zeer positief.  Ouders: "Mijn kind heeft meer keuzeruimte, meer mogelijkheden tot samenwerken en meer verantwoordelijkheid gekregen", leerkrachten: "Het gezamenlijke brengt onderwijs op een nog hoger plan", kinderen: " Ik zie nu veel meer kinderen en de pleinen zijn leuk". 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheidsplan
Het schoolveiligheidsplan (toegevoegd als bijlage) is een compleet document waarvan de volgende protocollen onderdeel uitmaken:

 • Gedragsprotocol inclusief gedragsregels
 • Pestprotocol inclusief bijlagen
 • Protocol fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie      
 • Protocol discriminatie    
 • Protocol vernielingen  
 • Protocol seksuele intimidatie       
 • Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
 • Protocol opvang personeel en leerlingen bij ernstige incidenten
 • Privacyregeling                                                                            

                                                                                                                                 

Terug naar boven