Daltonschool De Polderhof

Kersenlaan 1 5345 JK Oss

  • Jaarlijks maken we een foto waarop we allemaal staan, want de Polderhof, dat zijn wij!
  • Via de hoofdingang komen de kinderen de school binnen. Boven de deuren hangt ons logo met de symbolen die passen bij ons onderwijs.
  • De Dalton-kernwaarden zijn door de kinderen omgezet in muurschilderingen.
  • De kinderen leren vanaf de onderbouw zelfstandig te plannen. Zij doen dat tot en met groep 3 met behulp van het takenbord.
  • Tijdens onze talentdagen leren we over onze talenten. Er zijn leuke workshops en we leren elke keer een belangrijke levensles.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij Daltonschool De Polderhof. Wij willen u graag informeren over de school, onze visie op onderwijs, wat onze ambities zijn en wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. 

Hopelijk nodigt dit u uit om een kijkje op onze school te komen nemen. Wij staan u graag te woord en laten u in een rondleiding ook graag zien hoe de kinderen in de klassen werken.

Met vriendelijke groet,

Marjon Dorjee
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier naar school gaan
  • Daltononderwijs
  • Talentgedreven onderwijs
  • Leren van en met elkaar
  • Ploeteronderwijs (plusklas)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten ongeveer 280 kinderen. Ondanks de grootte van de school, voelt de school klein en vertrouwd voor onze leerlingen. We hebben de school ingedeeld in 4 units (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8).
Rondom het schoolgebouw hebben we veel ruimte, voor en achter het gebouw hebben we twee ruime pleinen. De kinderen kunnen daardoor kiezen waar ze spelen tijdens de pauzes. Voor het gebouw wordt veel gevoetbald en gehockeyd, achter is er ruimte voor het spelen van bijvoorbeeld verstoppertje in de tuin en het bakken van zandtaartjes in de zandbak.  
In het gebouw hebben we ook veel ruimte, waardoor onze leerlingen kunnen kiezen waar zij werken. We maken bewust plek voor spel, de meest natuurlijke manier van leren! In de aula hebben we ons podium staan, hier kunnen we onze talenten aan elkaar laten zien, en treffen we elkaar regelmatig. Voor onze gymlessen maken we gebruik van de Ussenstelt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven