IKC Regenboog afd. Onderwijs

Lijsterlaan 2 5348 HL Oss

Schoolfoto van IKC Regenboog afd. Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van IKC Regenboog in Oss!

Fijn dat u tijd vrij maakt om onze pagina te bekijken. Wij hopen u een beeld te kunnen geven van waar wij als IKC voor staan en hoe wij dat in de praktijk uitdragen. Ook krijgt u een beeld van onze kengetallen, het onderwijs, onze opvang, de medewerkers en de financiën op het IKC

"Wij geven ieder kind de ruimte om de beste versie van zichzelf in te kleuren"

Graag verwijzen wij u ook naar onze website: www.ikcregenboog.nl

Natuurlijk krijgt u pas echt een goed beeld van ons IKC als u ons komt bezoeken. U bent van harte welkom om, samen met uw kind, langs te komen en de sfeer op IKC zelf te komen proeven. Wij nodigen u uit om hiervoor telefonisch een afspraak te maken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede opvang én onderwijs
  • Respect
  • Samen
  • Vertrouwen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven