Daltonschool De Evenaar

Rusheuvelstraat 75 5346 JH Oss

  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Evenaar is een veilige school. Daar besteden we veel aandacht aan. Het zich veilig voelen op school is voor kinderen essentieel om te kunnen leren. We hebben respect voor elkaar en we zijn samen trots. Dat is terug te zien in deze resultaten. De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de enquête van Vensters-po ingevuld. Tijdens de leerlingverteltafel en met de kinderraad zullen we dieper ingaan op de verschillende onderdelen. 
Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Goed onderwijs is in het belang van kinderen, ouders en leraren. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid van team en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Het contact moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn. 40 % van onze ouders heeft gereageerd op de enquête van Vensters-PO. Tijdens de ouderverteltafel hopen we dat nog meer ouders van zich laten horen en dat we dieper kunnen ingaan op de verschillende onderdelen.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven