Daltonschool De Evenaar

Rusheuvelstraat 75 5346 JH Oss

  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar

Het team

Toelichting van de school

Naast de muziek- en gymdocent, hebben we vanaf komend schooljaar ook een vakdocent dans. Zij zal met alle groepen een half uur dansen. Met de gym- en de dansles voldoen wij aan de wettelijke norm van 90 minuten bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat, in verband met het landelijke lerarentekort, de beschikbaarheid niet altijd overeenkomt met de vraag. In dat geval gaat de school op zoek naar een passende oplossing. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Indien we geen vervanging kunnen vinden, bekijken we intern de mogelijkheden. Mocht het toch niet lukken om vervanging te vinden, dan kijken we of er iemand ingezet kan worden van de organisatie Qrabbl of wordt de groep tijdelijk opgesplitst. Als uiterste maatregel kunnen wij helaas gedwongen zijn een groep naar huis te sturen. De praktijk wijst uit dat dit nauwelijks voorkomt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Daltonschool de Evenaar werkt volgens de Daltonprincipes: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Dit zie je op Daltonschool De Evenaar terug in verschillende aspecten. Zo wordt er gewerkt met een portfolio waarin de persoonlijke leerdoelen van kinderen worden bijgehouden. Deze doelen zijn tot stand gekomen in een kindgesprek. De kinderen werken allemaal met een takenkaart. Op deze takenkaart staan basistaken, maar ook taken die de kinderen zelf kunnen kiezen (planwerk). De kinderen in de bovenbouw kiezen hun eigen planwerk en huiswerk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met een herkenbare dagindeling. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, op de grond en in het speel-leerplein, in de speelzaal en op de speelplaats. Kinderen leren al doende tijdens hun spel. We zorgen voor veel leerzaam materiaal. Activiteiten hebben een relatie met de werkelijkheid. Door te werken met thema’s gaan we in op de ervaringswereld van het kind en worden de verschillende leer- en vormingsgebieden verwerkt. De doelen komen uit KIJK! en de landelijke kerndoelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden in de ochtenden de instructies gegeven van de basisvakken: taal, rekenen, spelling en lezen. In de middagen is er ruimte voor thematisch werken aan de hand van de wereldoriënterende vakken (incl. begrijpend lezen) en voor creativiteit (muziek, drama, tekenen en handvaardigheid). Daarnaast hebben alle groepen ook een gymles van een uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Je leest hier het meeste recente schoolondersteuningsprofiel. In het afgelopen schooljaar hebben we geen nieuw profiel hoeven maken, vanwege de coronapandemie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school blijft door ontwikkelen op de ingeslagen weg. De specialisten worden meer en meer betrokken bij leerling- of groepsgerelateerde vragen. We blijven daarnaast onszelf ook professionaliseren om specifieke hulp in huis te halen. Zo gaat er komend jaar een leerkracht starten aan de opleiding als NT2-specialist, maar gaan er ook leerkrachten starten aan de opleiding/cursus tot motoriek specialist en een extra specialist voor gedrag.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven