Daltonschool De Evenaar

Rusheuvelstraat 75 5346 JH Oss

  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar
  • Schoolfoto van Daltonschool De Evenaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. Vandaar dat we binnen SAAM* een SAAM* Flexteam hebben ingericht. Het SAAM* Flexteam is een team van flexibele professionals die kunnen ondersteunen aan en in het primaire proces op alle SAAM* scholen.  

Het is vaak niet mogelijk om één persoon voor een (ziekte)vervanging in te zetten. Wij vragen hiervoor jullie begrip. We zullen er in ieder geval alles aan doen om de continuïteit te waarborgen met oog voor flexibiliteit van de leerlingen en het team.

Indien we geen vervanging kunnen vinden, bekijken we intern de mogelijkheden. Mocht het toch niet lukken om vervanging te vinden, dan wordt de groep tijdelijk opgesplitst. Als uiterste maatregel kunnen wij helaas gedwongen zijn een groep naar huis te sturen. De praktijk wijst uit dat dit nauwelijks voorkomt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Daltonschool de Evenaar werkt volgens de Daltonprincipes: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Dit zie je op Daltonschool De Evenaar terug in verschillende aspecten. Zo wordt er gewerkt met een portfolio waarin de persoonlijke leerdoelen van kinderen zitten. Deze doelen zijn tot stand gekomen in een kindgesprek. De kinderen hebben allemaal een eigen takenkaart op niveau. Op deze takenkaart staan basistaken, maar ook taken die de kinderen zelf kunnen kiezen (planwerk). De kinderen in de bovenbouw kiezen hun eigen planwerk en huiswerk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met een herkenbare dagindeling. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, op de grond en in het speel-leerplein, in de speelzaal en op de speelplaats. Kinderen leren al doende tijdens hun spel. We zorgen voor veel leerzaam materiaal. Activiteiten hebben een relatie met de werkelijkheid. Door te werken met thema’s gaan we in op de ervaringswereld van het kind en worden de verschillende leer- en vormingsgebieden verwerkt. De doelen komen uit KIJK! en de landelijke kerndoelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden in de ochtenden de instructies gegeven van de basisvakken: taal, rekenen, spelling en lezen. In de middagen is er ruimte voor thematisch werken aan de hand van de wereldoriënterende vakken en voor creativiteit (muziek, drama, tekenen en handvaardigheid). Daarnaast hebben alle groepen ook een gymles van een uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Je leest hier het meeste recente schoolondersteuningsprofiel. In het schooljaar 2021-2022 hebben we geen nieuw profiel hoeven maken, vanwege de coronapandemie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school blijft door ontwikkelen op de ingeslagen weg. De specialisten worden meer en meer betrokken bij leerling- of groepsgerelateerde vragen. We blijven daarnaast onszelf ook professionaliseren om specifieke hulp in huis te halen. Zo gaat er komend jaar een leerkracht starten aan de opleiding als NT2-specialist, maar gaan er ook leerkrachten starten aan de opleiding/cursus tot motoriek specialist en een extra specialist voor gedrag.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven