Basisschool De Schrank

Siebenstraat 14 6035 BD Ospel

  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elke drie jaar wordt de tevredenheidspeiling van Scholen met Succes afgenomen bij leerlingen van de bovenbouw.

Leerlingen waarderen onze school met een hoog cijfer en daar zijn we trots op!

De resultaten worden besproken met de leerlingenraad en vervolgens in de groepen. Hieruit worden werkpunten geformuleerd voor de komende periode.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven