Basisschool De Schrank

Siebenstraat 14 6035 BD Ospel

  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank
  • Schoolfoto van Basisschool De Schrank

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van het schoolvenster van basisschool de Schrank. Basisschool de Schrank is een basisschool voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in Ospel.  Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Wilt u meer weten over onze school, bezoek dan onze website www.schrank.nl Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ons e-mailadres a.hermans@meerderweert.nl of telefonisch via het nummer 0495-632156. Met vriendelijke groet,  
Ans Hermans , directeur basisschool de Schrank

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Welbevinden
  • Groeigericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nagenoeg alle leerlingen uit ons voedingsgebied bezoeken onze school. We verwachten dat het leerlingenaantal redelijk stabiel blijft: ±295 leerlingen. Het aantal ligt nu fors hoger dan voorgaande jaren omdat de teldatum vanaf dit schooljaar gewijzigd is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Toevoeging bij 'Schooltijden en opvang'':

De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven