Christelijke basisschool De Wegwijzer

Hazepad 4 1674 NP Opperdoes

Schoolfoto van Christelijke basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij christelijke basisschool De Wegwijzer!

Ons doel is om goed en passend, thuisnabij onderwijs te bieden vanuit een christelijke levensovertuiging. 

Ons onderwijs heeft een kloppend hart .... een hart voor kinderen, een hart voor leren en een hart voor 'samen'.

Ontdek het ... en kom gerust even langs of maak een afspraak voor een gesprek en/of rondleiding!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • lerend
  • open
  • duidelijk
  • samen
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer wordt bezocht door ongeveer 140 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen. In onze regio is de afgelopen jaren sprake geweest van een krimpsituatie. Ondanks deze krimp is het leerlingeaantal van De Wegwijzer stabiel. We willen een school zijn die midden in de samenleving staat, een school zijn die een heldere visie en missie helder heeft en duidelijk communiceert naar binnen en naar buiten toe. Op deze manier kunnen we er voor zorgen en borgen dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt op De Wegwijzer in Opperdoes.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven