Christelijke Basisschool It Harspit

P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op school wordt gewerkt met een leerlingenpanel. De schooldirecteur heeft drie keer per schooljaar een gesprek met deze afvaardiging uit de groepen 5 t/m 8.

Bij de welbevindingslijst van de Kanjertraining geven de kinderen ook hun mening over het onderwijs en de organisatie.

In februari 2015 heeft Stichting Palludara een leerling tevredenheidpeiling gehouden bij haar scholen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld. Het resultaat van cbs It Harspit kunt u in het pdf bestand lezen. Eventuele actiepunten hieruit zijn meegenomen in het schoolplan 2015-2019.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven