Christelijke Basisschool It Harspit

P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Harspit

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind. Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen.  

Voor u ligt de schoolgids van CBS ‘It Harspit’. Deze gids geeft u informatie over onze school en hoe wij werken. U kunt de meest recente schoolgids altijd vinden op onze schoolsite www.cbsitharspit.nl en www.scholenopdekaart.nl

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een rondleiding of een toelichting. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze gids worden op prijs gesteld. U kunt hierover altijd contact opnemen met de schooldirecteur.  Voor specifieke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Actuele informatie wordt via de nieuwsbrief  ‘Informatief’  of het ouderportaal bekend gemaakt. Ook kunt u onze website bezoeken!  

Wij wensen de leerlingen en alle betrokkenen een fijne schooltijd op ‘It Harspit’ toe!    

Namens het team en de medezeggenschapsraad(MR),  

Annet Bootsma, schooldirecteur      

cbs ‘It Harspit’

P. Walmastraat 8

8625 HE Oppenhuizen

tel: 0515 559688

emailadres: ih@palludara.nl

website: www.cbsitharspit.nl       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Verbinding
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telde op 01-02-2023 91 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal stabiel zal blijven de komende jaren. Onze leerlingenpopulatie is woonachtig in de dorpen Oppenhuizen, Uitwellingerga en de streek Boornzwaag. Ook kinderen uit het aangrenzende industrieterrein 'It Ges' te Sneek bezoeken de school

Aanmelding van uw kind

Wanneer u interesse heeft in onze school, nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school! U kunt telefonisch of via de schoolmail een afspraak maken, maar u mag natuurlijk ook altijd binnenlopen. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over It Harspit. Wanneer uw kind is aangemeld, maakt de leerkracht van groep 1 een afspraak met u voor een intakegesprek en worden er in overleg met u vijf dagdelen ingepland ter kennismaking voor uw kind.

Op de website kunt u onder het kopje "aanmelden" het aanmeldformulier terugvinden en een uitgebreide versie van het aannamebeleid. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven