RK Basisschool 't Ruimteschip

Marsstraat 2 1716 WH Opmeer

 • Jaarlijkse gaat groep 8 begin van het schooljaar voor het Earthkeepersproject naar Texel.
 • Leren programmeren met Robot NOA, en nieuw project dit jaar.
 • In samenwerking met Muziek Opmeer maken kinderen structureel kennis met muziekinstrumenten.
 • Aandacht in alle groepen voor gescheiden inzamelen van afval. Zuinig leren omgaan met materialen.
 • Veel aandacht voor lezen. En schrijvers: bezoek van Gerard van Gemert.

In het kort

Toelichting van de school

't Ruimteschip

 • is een Vreedzame School,
 • is een school met aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind. Waar nodig en mogelijk passen we programma's aan de talenten van de kinderen aan,
 • kent in het kader van burgerschap een unieke samenwerking met Samen Iets Anders, een leer-werk-omgeving van Leekerweide. Cliënten met een beperking assisteren in school als conciërge of als extra handen in de klas,
 • steunt op meervoudige intelligentie, onderzoekend leren en coöperatief leren en
 • kent een grote ouderbetrokkenheid.

Daar zijn we trots op en dat willen we hier aan u laten zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrokken
 • Respect
 • Zorgzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In essentie is ’t Ruimteschip een katholieke school en een Vreedzame School:
· waar kinderen leren respectvol met elkaar en met volwassenen om te gaan,
· waar kinderen werken op basis van meervoudige intelligenties die tegemoet komen aan de verschillende manieren waarop kinderen tot leren
  komen,
· waar kinderen hun eigen talenten verder ontwikkelen, niet alleen bij vakken als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook bij de  
  creatieve vakken en gym,
· waar kinderen zoveel mogelijk werken met onderwerpen die aansluiten bij hun belevingswereld,
· waar gewerkt wordt met methodes die uitgaan van verschillen tussen kinderen,
· waar kinderen leren van en met elkaar en verantwoording dragen voor hun eigen keuzes,
· waar we kinderen leren met zorg om te gaan met energie, materialen en de natuur.

Weergave

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De ouders van 't Ruimteschip zijn vrij in de keuze voor voor- en naschoolse opvang. We werken samen met Berend Botje, Small Steps en Jimpey Play. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt met ouders geregeld.
Een aantal keren per jaar werken we met gewijzigde schooltijden (o.a. Sportdag). Als ouders dit niet kunnen opvangen, regelt de school opvang binnen de reguliere schooltijden (8.30 - 15.15 uur). Deze dagen worden ruim vooraf in de nieuwsbrief Ruimtepost aangegeven en als het kan al opgenomen in de Jaarkalender op de website.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

We ondersteunen en omarmen de uitgangspunten van de Vreedzame School. Maar ook coöperatief leren is een van de speerpunten van de school, waarmee we kinderen leren omgaan met elkaar en de verschillen.

Terug naar boven