De Akker

Meibloem 46 1716 VA Opmeer

Schoolfoto van De Akker

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Oog voor uw kind
 • Vreedzame School
 • Betrokkenheid
 • Verbondenheid
 • Hoge kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 bezoeken ongeveer 65 leerlingen de school. Ze zijn verdeeld over 3 basisgroepen.

Het voedingsgebied van de school beslaat vooral Opmeer en Spanbroek.

In de gehele regio Noord-Holland-Noord hebben scholen te maken met een dalend leerlingenaantal. Het team van De Akker bestaat uit tien personeelsleden: de directie, groepsleerkrachten, intern begeleider en onderwijsondersteunend personeel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Akker werkt met een continurooster. Wij werken samen met Kinderopvangorganisaties Berend Botje, Jimpyplay en Small Steps voor de Voorschoolse- en Naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De volgende protocollen liggen op school ter inzage:

 1. klachtenregeling
 2. regeling toelating, schorsing en verwijdering
 3. discriminatie
 4. seksuele intimidatie
 5. informatieverstrekking voor gescheiden ouders
 6. leerlingenvervoer en veiligheid
 7. verdriet en rouw in de school
 8. medicijnverstrekking en medische handelingen
 9. prestprotocol
 10. incidentenregistratie
 11. Huiselijk geweld en kindermishandeling

Terug naar boven