De Akker

Meibloem 46 1716 VA Opmeer

Schoolfoto van De Akker

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Zelfbewust leren
  • Talentontwikkeling
  • Veilige School
  • Kleine school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Akker wordt in het schooljaar 2021-2022 gewerkt in combinatiegroepen. Ieder jaar wordt op basis van de leerlingaantallen en samenstelling van de groep bepaald hoe de combinatiegroep gevormd wordt. Dit schooljaar werken wij met 3 groepen. Ook hebben wij twee onderwijsassistenten die de hele week wordt ingezet om te ondersteunen in alle groepen. De leerkrachten werken intensief samen in leerteams. Zij stemmen de inhoud van het onderwijs continu met elkaar af. De instructies zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen en zijn daardoor meer betekenisvol, omdat ze aansluiten bij het competentieniveau van de leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Akker werkt met een continurooster. Wij werken samen met Kinderopvangorganisaties Berend Botje, Jimpyplay en Small Steps voor de Voorschoolse- en Naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven