Openbare Basisschool Het Palet

Patrijsstraat 2 4043 MR Opheusden

  • Leerlingen worden begeleid in de plusklas, een klas voor meerbegaafde leerlingen.
  • Vijf dagen per week eten de leerlingen samen met de leerkracht.
  • Binnen ons onderwijs leren wij onze leerlingen programmeren. Wat ze dan programmeren printen de leerlingen zelf uit m.b.v. onze 3D printer
  • Alle kinderen vanaf groep 4 krijgen hun eigen Chormebook. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten op hun eigen niveau.

In het kort

Toelichting van de school

Het Palet is een ambitieuze en sfeervolle basisschool. Samen gaan we doelgericht op avontuur. En iedereen mag mee! Zo ontwikkelen onze leerlingen zelfbewust en sociaal bewust kennis en basisvaardigheden voor een gezond en gelukkig bestaan.

Wij geven u graag een rondleiding en meer informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • doelgericht
  • avontuur
  • sfeervol
  • Toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op Het Palet ligt tussen de 85 en de 100 leerlingen. In de kleutergroepen zien wij een groei in het leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster voor alle leerlingen van onze school.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle leerlingen van 8.30 tot 14.30 uur naar school. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.15 uur vrij.

De leerlingen hebben pauze tussen 12.00 en 12.30 uur en eten onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven