De Hervormde School

Hamsestraat 4 4043 LH Opheusden

Schoolfoto van De Hervormde School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Hervormde School!

We zijn een protestants christelijke basisschool op reformatorische grondslag en hebben een goede band met de Hersteld Hervormde gemeente van Opheusden. We willen de leerlingen met liefde en nadruk wijzen op de Heere Jezus, de Goede Herder, Die Zijn leven gaf voor zondaren. We zijn een gezellige dorpsschool met ongeveer 230 leerlingen verdeeld over negen groepen. De meeste leerlingen wonen in Opheusden. Ons dorp is bekend om de boomkwekerijen. De leilinde staat daarom in ons logo. We hebben door ons open toelatingsbeleid een brede achterban. Ieder kind is uniek en heeft recht op onze liefde en zorg.Een goede band en samenwerking met ouders vinden we erg belangrijk. Ons team bestaat uit 24 personeelsleden. De onderlinge samenwerking is goed en de sfeer veilig.

Wilt u dit zelf komen ervaren? U bent van harte welkom op onze school! Een afspraak kunt u telefonisch (0488-441316) of  via mail (directie@dehervormdeschool.nl) met onze directeur maken. Na dit gesprek kunt u besluiten of De Hervormde School de plek is voor uw kind.

In dit venster vindt u verschillende gegevens van onze school. Graag verwijzen we ook naar onze site www.dehervormdeschool.nl. Daar vindt u o.a. onze schoolgids en kunt een compleet beeld krijgen van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, met een open Bijbel
  • Kwaliteit en veilgheid
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid
  • Zorg op maat en uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven