Prins Willem Alexanderschool

Blankenburgsestraat 1 4061 AR Ophemert

 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

 1. Eerst proberen we eigen leerkrachten in te zetten.
 2. Wanneer dit niet mogelijk is zal er een invalverzoek worden uitgezet bij onze invalpool IPPON.
 3. Als er geen vervanger beschikbaar is bij IPPOn, dan proberen we vervangers binnen het dorp of omgeving inschakelen.
 4. Indien geen vervanging gevonden kan worden moeten andere mogelijkheden gezocht worden: Verschuiving van de groepen, Combineren van klassen, dan de vrijgeroosterde leerkracht inzetten. Indien er een onderwijsassistent aanwezig is, dan ‘mag’ deze de klas overnemen onder toezicht van de directie.
 5. Verdelen. De groep verdelen over meerdere groepen. (maximaal voor 1 dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.)
 6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten of naar huis sturen volgens de richtlijnen van de inspectie, met daarbij de volgende afspraken: In principe niet de eerste dag; Alleen in het uiterste geval toe over gaan; Ouders schriftelijk op de hoogte stellen; Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen. Niet steeds dezelfde groep, maar wissel dat af. N.B. Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) is het beter om opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vak levensbeschouwing is geïntegreerd in het vak wereldoriëntatie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel van de school is mede bepalend voor de aanname van leerlingen met specifieke zorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven