Prins Willem Alexanderschool

Blankenburgsestraat 1 4061 AR Ophemert

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op bij het schoolvenster van de Prins Willem Alexanderschool. Hier vindt u veel informatie over onze school, onze resultaten en ons onderwijs. Dit schoolvenster wordt 1 keer per jaar geupdated mocht u actuele informatie willen over onze school kijk dan op de website.

met vriendelijke groet,

het team van de Prins Willem Alexanderschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht
  • Talenten
  • Samen
  • Engels vanaf groep 1
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal teruggelopen, omdat er minder kinderen zijn geboren in Ophemert. Het leerlingenaantal van de school is op dit moment stabiel. De prognose is dat het  leerlingenaantal de komende jaren rond de 100 blijft. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven