cds De Klister

Verbindingsweg 4 9865 TE Opende

  • Schoolfoto van cds De Klister
  • Schoolfoto van cds De Klister
  • Schoolfoto van cds De Klister
  • Schoolfoto van cds De Klister
  • Schoolfoto van cds De Klister

In het kort

Toelichting van de school

Aandachtvol eigen-wijs onderwijs ! 

We zijn een christelijke Daltonschool waar schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. 

Kenmerken van daltononderwijs zijn: Samenwerking, Vrijheid en verantwoordelijkheid, Reflectie, Zelfstandigheid en Effectiviteit  

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u ook naar onze website: klister.quadraten.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na het schooljaar 2019-2020 gaan er 10 kinderen van groep 8 naar het VO. Op 1 oktober 2019 telde onze school 120 leerlingen. Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 staan ongeveer 125 leerlingen ingeschreven.

We beginnen het jaar met een combinatiegroep 1/2, een enkele groep 3 en 4 en een combinatiegroep 5/6 en 6/7. Ook is groep 8 een enkele groep. Vanaf de voorjaarsvakantie zal groep 1/2 gesplitst gaan worden, omdat de combinatiegroep 1/2 dan uit veel leerlingen bestaat. Op maandag- en donderdagmiddag zal er groepsdoorbrekend gewerkt worden. Op deze momenten worden onder andere vakken kunstzinnige oriëntatie gegeven. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We streven naar een veilige school. We willen de omstandigheden optimaliseren om de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Op de website van stichting Quadraten vind je meer informatie over de vertrouwenspersonen.

Terug naar boven