samenlevingsschool de Binding

Verbindingsweg 4 9865 TE Opende

  • Sinds 2015 is het gebouw van sls de Binding - voorzien van veel voorzieningen -  in gebruik
  • Op de Binding vind je een prachtige schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Samenlevingsschool de Binding

Welkom op de schoolpagina van sls de Binding in Opende.

Vanuit de kernwaarden verbinding, ontwikkeling, veilig, plezier en autonomie geven we het onderwijs op sls de Binding vorm en inhoud. 

Op deze schoolpagina kunt u lezen hoe we dat doen. Veel leesplezier!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Plezier
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 waren er 227 leerlingen op SLS de Binding ingeschreven. Het leerlingaantal blijft stabiel. In tegenstelling tot andere regio's is krimp hier niet aan de orde.  Er worden in het dorp Opende nog steeds bouwkavels uitgegeven en verkocht. Veelal aan jonge gezinnen. Daarnaast ligt het dorp in de directe omgeving van een grotere kern waardoor veel voorzieningen dichtbij zijn, wat de aantrekkelijkheid om te wonen vergroot.

De verdeling van het aantal leerlingen over de leerjaren schommelt licht. Dit schooljaar heeft de Binding 11 groepen. Ieder jaar bekijken we gezamenlijk hoe we de groepenindeling maken. We streven naar relatief kleine onderbouwgroepen. Dit om de belangrijke basisvaardigheden goed aan te kunnen leren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de informatie over de schooltijden, vakanties, margedagen en opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op samenlevingsschol de Binding weten we dat een veilige leer- en leefomgeving dé basisvoorwaarde is om te komen tot ontwikkeling. Dat betekent dat we veel tijd en energie steken in het creëren van die veilige omgeving. 

Terug naar boven