samenlevingsschool de Binding

Verbindingsweg 4 9865 TE Opende

  • Sinds 2015 is het gebouw van sls de Binding - voorzien van veel voorzieningen -  in gebruik
  • Op de Binding vind je een prachtige schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Samenlevingsschool de Binding

Welkom op de schoolpagina van sls de Binding in Opende. Vanuit de kernwaarden verbinding, ontwikkeling, veiligplezier en autonomie geven wij het onderwijs op sls de Binding vorm en inhoud. Op deze schoolpagina kunt u lezen hoe we dat doen. Veel leesplezier!

Sls de Binding is een vanaf augustus 2021 een fusieschool. Derhalve is het mogelijk, dat gegenereerde informatie in deze gids niet helemaal de juiste is maar is afgepast op één van de eerdere scholen. Sls de Binding heeft namelijk het BRIN-nummer van één van de twee oude scholen. Vensters PO sluist soms data van alleen dit BRIN-nummer door in deze gids. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Plezier
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2024 staan er naar verwachting 221 leerlingen op sls de Binding ingeschreven. Het leerlingaantal blijft stabiel. In tegenstelling tot andere regio's is krimp hier niet aan de orde.  Er worden in het dorp Opende nog steeds bouwkavels uitgegeven en verkocht. Veelal aan jonge gezinnen. Daarnaast ligt het dorp in de directe omgeving van een grotere kern waardoor veel voorzieningen dichtbij zijn, wat de aantrekkelijkheid om te wonen vergroot.
In bovenstaand overzicht ziet u in de jaren 2019-2020 en 2020-2021 nog het leerlingenaantal van één van de twee scholen staan. Het jaar 2021-2022 laat het aantal kinderen van de fusieschool sls de Binding zien. 

De verdeling van het aantal leerlingen over de leerjaren schommelt. Dit schooljaar heeft de Binding 8 groepen. Ieder jaar bekijken we gezamenlijk hoe we de groepenindeling het beste kunnen maken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de informatie over de schooltijden, vakanties, margedagen en opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op samenlevingsschol de Binding weten we dat een veilige leer- en leefomgeving dé basisvoorwaarde is om te komen tot ontwikkeling. Dat betekent dat we veel tijd en energie steken in het creëren van die veilige omgeving. 

Terug naar boven