Christelijke Basisschool De Korenaar

Dokter de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Korenaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het organiseren van vervanging bij ziekte of afwezigheid van personeel is ook voor onze school een moeilijke opgave. Over het algemeen lukt het om afwezigheid van personeel zelf op te lossen. We doen dit door extra inzet van:  parttime personeel, ambulant personeel, ondersteunend personeel of stagiaires. Een enkele keer wordt er een groep verdeeld over de andere groepen. Het komt zelden voor dat wij een klas naar huis moeten sturen. Door onze manier van samen werken in units is makkelijker om creatief te organiseren en krijgen de kinderen bijna altijd instructie van gekwalificeerde leerkrachten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Korenaar wordt gewerkt in combinatiegroepen, die per twee of drie  groepen een unit vormen.
Wij hebben op dit moment een unit 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  De leerkrachten van een unit werken samen om ieder kind het juiste onderwijsaanbod  te geven. Er wordt gewerkt volgens een rooster waarbij kleine instructiegroepen gecreëerd worden gebaseerd op jaargroep of onderwijsbehoefte. Zo krijgen de kinderen dus les van alle leerkrachten uit de unit. De leerkrachten werken hierdoor heel nauw samen, stemmen de lessen af en wisselen ervaringen uit. Het werken in de units wordt geleidelijk opgebouwd. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijke opbrengst. Wij geloven in “samenwerken” en “samen leren”.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

lezen= technisch lezen en begrijpend lezen, taal= taal en spelling

De ingevulde uren zijn instructietijd. Daarnaast wordt tijdens het zelfstandig werken ook nog aan alle vakken gewerkt.

De roosters variëren per leerjaar, afhankelijk van de resultaten en het niveau van de groep

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie SOP en website van de school

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Korenaar werkt samen met Kinderopvang organisatie TintelTuin.
Tinteltuin is verantwoordelijk voor het peuterspelen en de buitenschoolse opvang. De peuterspeelzaal is alle ochtenden geopend in de school. De peuterspeelzaal en de kleutergroepen werken inhoudelijk samen.

Er is gezamenlijk beleid opgesteld op het gebied van pedagogiek, didactiek, ondersteuning en overdracht.
Het doel is om de doorgaande lijn tussen voorschool en school te versterken en een vloeiende, ononderbroken ontwikkeling te realiseren.

Terug naar boven