Christelijke Basisschool De Korenaar

Dokter de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Korenaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS De Korenaar uit Oostzaan. Wanneer u als ouder een school zoekt voor uw kind, dan wilt u een goede keuze maken. Via deze website kunt u al veel informatie vinden over onze school en onze school vergelijken met andere scholen.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.korenaar.nl
Wanneer u overweegt te kiezen voor onze school dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Aandacht voor alle leerlingen
  • Hoog opgeleid team
  • Opbrengstgericht
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is stabiel en schommelt rond de 300 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u een beleidsstuk m.b.t. de sociale veiligheid op de Korenaar. Hierin worden de resultaten m.b.t. ZIEN en het tevredenheidsonderzoek vermeld en worden acties benoemd.

Op de website van Agora www.agora.nu kunt u meer informatie vinden over het gebruik van het protocol Kindermishandeling, onze aansluiting bij MULTIsignaal en het protocol Sociale media/ Internet.

Terug naar boven