obs Noorderschool

De Haal 44 1511 AS Oostzaan

  • Schoolfoto van obs Noorderschool
  • Schoolfoto van obs Noorderschool
  • Schoolfoto van obs Noorderschool
  • Schoolfoto van obs Noorderschool
  • Schoolfoto van obs Noorderschool

In het kort

Toelichting van de school

De Noorderschool, een dorpsschool met grootse ambities!
Het moderne schoolgebouw van de Noorderschool is landelijk gelegen in het buitengebied van Oostzaan, met Het Twiske als achtertuin. Op onze school leert en speelt iedereen met elkaar. Samen -leerlingen, ouders en leerkrachten- voelen we ons verantwoordelijk voor de school. We hebben een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen zich thuis voelen en met plezier leren.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Noorderschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige school
  • Fijne sfeer
  • Zelfstandig keuzes maken
  • Samenwerken
  • Continurooster incl. lunch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Noorderschool is populair bij veel ouders in Oostzaan die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Daar zijn wij heel blij mee, maar dat betekent ook dat wij door de beperkingen in onze opvangcapaciteit niet ieder kind zomaar kunnen plaatsen. Daarom hanteren wij een aanmeldings- en toelatingsbeleid dat u kunt vinden op onze website, waar u zich ook kunt aanmelden voor een rondleiding.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben een continurooster en de kinderen gebruiken op school de lunch.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven