Openbare Basisschool De Kweekvijver

Paling 2 1511 LK Oostzaan

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kweekvijver

In het kort

Toelichting van de school

Onze school in Oostzaan is dé kweekvijver voor het talent van uw kind. Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen besteden we op De Kweekvijver veel aandacht aan natuur, sport, kunst en cultuur. Op onze Vreedzame School worden kinderen gehoord, gezien en maken we samen beslissingen. Maar bovenal, er heerst bij ons een fijne en vertrouwde sfeer.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Kweekvijver. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Welbevinden
 • Veiligheid
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
We werken op de Kweekvijver met een continurooster en met het 5-gelijke-schooldagen model. Dat betekent dat de kinderen lunchen met de eigen groepsleerkracht. Dit doen zij op vooraf afgesproken tijden, maar in ieder geval tussen 12.00 en 12.30 uur. Tijdens de lunch verzorgt de leerkracht een educatieve activiteit. Dat kan zijn voorlezen, jeugdjournaal kijken of instructiefilms van de zaakvakken. Na afloop van de lunch gaan de kinderen naar buiten.

 • De ouders zorgen zelf voor brood, drinken en fruit. De leerkracht let er op dat er geen brood e.d. wordt weggegooid
 • Kinderen mogen tijdens het buitenspelen het schoolplein niet verlaten
 • Tijdens de pauzes wordt er niet gesnoept. Leerkrachten zien hierop toe, ouders geven geen snoep mee.
 • De school heeft ‘schoolfruit’ waarbij de leerlingen voor ongeveer € 1,- per week elke dag een vers stuk fruit of groente krijgen. Hierbij is altijd keuze tussen vier soorten groente of fruit. Dit wordt geleverd via de lokale groenteman.
 • Indien een ouder fruit of groente zelf regelt, verwachten wij ook dat dit 5 dagen wordt verzorgd. 

Buitenschoolse opvang door Tinteltuin
De BSO wordt georganiseerd in samenwerking met Tinteltuin. Op de maandag, dinsdag en donderdag is dat op school. Op de woensdag en vrijdag is dat op hun hoofd-locatie, 't Luchtkasteel. De BSO is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is een goed alternatief voor de thuissituatie. De BSO wordt gezien als een verlengstuk van het gezin. Een plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar de persoonlijke mentor het vertrouwde gezicht is.
Er is een aanbod aan activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen, maar dit is niet verplicht. Er heerst een ongedwongen en huiselijke sfeer en de kinderen kunnen hun verhaal kwijt als ze uit school komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Indien gewenst is om met een van de vertrouwenspersonen in contact te komen, zijn bij de directie contactgegevens op te vragen. 

Terug naar boven